Numer 4 Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego MUTUUS za miesiąc maj 2017 r, uwolniono z małym opóźnieniem w dniu 6 czerca 2017 r. Dostępny jest jako samodzielny numer aktualnie pod adresem: http://mutuus.eu/index.php/homepage/miesiecznik-spoleczno-kulturalny-mutuus-nr-4-maj-2017-r Wszystkie materiały opublikowane w miesięczniku, jeśli inaczej nie oznaczono dostępne są na licencji CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0. 

 

Free Joomla! template by Age Themes