Zeszyt 16-letniej Joasi: SPAŁA, sierpień 1939 r.

Dział tematyczny: ŹRÓDŁA HISTORYCZNE przeznaczamy na publikowanie ciekawych materiałów źródłowych , często znalezionych w czeluściach domowych archiwów naszych rodziców lub dziadków. Inspiracją do powstania tego działu było pozyskanie pzrez nas zeszytu notatek 16-letniej Joasi z obozu Przysposobienia Wojskowego Kobiet w jakim uczestniczyła bezpośrednio pzred wybuchem 2 wojny światowej w sierpniu 1939 r. 

We fragmentach kopię tego tego dokumentu rozpoczęliśmy publikoawać w internetowym miesięczniku WOBEC. (artykuły te dostępne są w archiwum WOBEC: (archiwumwobec1-23.eu ). W naszym miesięczniku publikujemy cały dokument - zobacz poniżej. 
(UWAGA - do końca lutego zestawienie poniższe będzie jeszcze uzupełniane oraz porządkowane. Wersja finalna będzie udostępniona z chwilą zamknięcia numeru, a więc w dniu 28 lutego

 

Docelowo planujemy wydać ten dokument w postacji e-booka.


 

 • zeszytjoasi001
 • zeszytjoasi001m
 • zeszytjoasi002
 • zeszytjoasi003
 • zeszytjoasi004
 • zeszytjoasi005
 • zeszytjoasi006
 • zeszytjoasi007
 • zeszytjoasi008
 • zeszytjoasi009
 • zeszytjoasi010
 • zeszytjoasi011
 • zeszytjoasi012
 • zeszytjoasi013
 • zeszytjoasi014
 • zeszytjoasi015
 • zeszytjoasi016
 • zeszytjoasi017
 • zeszytjoasi018
 • zeszytjoasi019
 • zeszytjoasi020
 • zeszytjoasi021
 • zeszytjoasi022
 • zeszytjoasi023
 • zeszytjoasi024
 • zeszytjoasi025
 • zeszytjoasi026
 • zeszytjoasi027
 • zeszytjoasi028
 • zeszytjoasi029
 • zeszytjoasi030
 • zeszytjoasi031
 • zeszytjoasi032
 • zeszytjoasi033
 • zeszytjoasi034
 • zeszytjoasi035
 • zeszytjoasi036
 • zeszytjoasi037
 • zeszytjoasi038
 • zeszytjoasi039
 • zeszytjoasi040
 • zeszytjoasi041
 • zeszytjoasi042
 • zeszytjoasi043
 • zeszytjoasi044
 • zeszytjoasi045
 • zeszytjoasi046
 • zeszytjoasi047
 • zeszytjoasi048
 • zeszytjoasi049
 • zeszytjoasi050
 • zeszytjoasi051
 • zeszytjoasi052
 • zeszytjoasi053
 • zeszytjoasi054
 • zeszytjoasi055
 • zeszytjoasi056
 • zeszytjoasi057
 • zeszytjoasi058
 • zeszytjoasi059
 • zeszytjoasi060
 • zeszytjoasi061
 • zeszytjoasi062
 • zeszytjoasi0z724
 • zeszytjoasi0z724n

Simple Image Gallery Extended

Free Joomla! template by Age Themes